Iterum: pápež František a „migranti“

Autor: Ján Vilček | 9.8.2016 o 23:30 | (upravené 13.8.2016 o 14:02) Karma článku: 8.90 | Prečítané  165-krát

Pôjde pápež František, ako prvý pápež Jezuita v histórii, v istom nepriamom zmysle po stopách pápeža Pia XII. (vlastným menom Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli), ktorý sám seba považoval za pápeža mieru? Je možné, že by sa

     ...pokúšal zámerne priviesť situáciu v Európe do akéhosi pomyselného „varu“, keďže neskrývane schvaľuje absurdný a nekontrolovaný príliv vojnových utečencov zo Sýrie a aj ilegálnych imigrantov zo Severnej Afriky (podaktorí sú z Pakistanu alebo Indie, ale aj zo štátov, kde niet ani náznaku nejakého konfliktu)?

     V súvislosti s aktuálnou imigračnou krízou v Európskej únii (ktorá trvá od začiatku roka 2015) sa sústavne objavujú niektoré pojmy, ktoré sa dotýkajú tohto problému. Prvým je termín „utečenec“ – takzvané Ženevské dohovory definujú utečenca ako osobu, ktorej bolo priznané postavenie utečenca z dôvodu opodstatnenej obavy z prenasledovania pre rasovú, národnostnú alebo náboženskú príslušnosť ((sem nepatrí príslušnosť k totalitnej ideológii fašizmus, k totalitnej ideológii nacizmus, k totalitnej ideológii klérofašizmus, k totalitnej ideológii „komunizmus“, k totalitnej ideológii islam, prípadne k teroristickej skupine či organizácii!)), pre príslušnosť k určitej sociálnej skupine… alebo preto, že zastáva určité netotalitné politické názory či postoje, pre ktoré sa nechce alebo nemôže vrátiť do štátu, v ktorom má svoje riadne štátne občianstvo, alebo do štátu svojho posledného trvalého pobytu – najmä preto nie, že mu hrozí strata na živote alebo slobode…

     Potom je tu príbuzný termín „žiadateľ o azyl“ – sú to jedinci, ktorí požiadali o azyl v cudzej krajine, keďže hľadali prijatie aj ochranu pred prenasledovaním.

     Tretím termínom je „imigrant“ alebo migrant (migrant je širší pojem). Toto použil aj pápež František a aj účastníci konferencie Bilderberg v roku 2016 in Dresden (BRD). Spolkové ministerstvo pre migráciu a utečencov definovalo migrantov: „O migrácii sa hovorí, ak nejaká osoba premiestni svoj domov. O medzinárodnej migrácii sa hovorí, ak sa to deje cez štátnu hranicu.“ Pozor! Nehodno zabudnúť, že tu sa nič nespomína o vojne (či o vojnovom konflikte, o občianskej vojne), o politickej perzekúcii, ani o situácii, ktorá by ohrozovala život akéhokoľvek jedinca.

     Niekto tu označuje za „nevinnú“ migráciu do Európskej únie čosi, čo tým nie je. Pár vrcholových politikov si samozvane povedalo, že pozve státisíce ľudí z oblastí vojnou zasiahnutej Sýrie, pričom medzi migrantmi sa nachádzajú aj tí ľudia, ktorí boli priamo účastní bojov proti legálnemu režimu v Sýrii (teroristické skupiny, ktoré „slniečkári“ radi označujú za „umiernenú opozíciu“), ale do nekontrolovaného davu imigrantov sa dostali aj príslušníci teroristov, džihádistov, ale aj ilegálni imigranti zo štátov, kde nie je žiadne ohrozenie v zmysle dotknutých pojmov… Samozrejme, od takzvaných vrcholových politikov Európy by sme márne čakali priznanie, že im ide iba o doplnenie migračného nedostatku svojich krajín, o lacnú pracovnú silu a podobne. Nikdy ich ani na okamih nenapadlo, že by sa pýtali svojich občanov vopred. Skôr by zapreli nos medzi očami… Dobre vedeli, že by im to cez demokratické zvyklosti nikdy neprešlo.

     Spúšťačom migrácie bola séria vojen, ktoré v nedávnej minulosti aktivovali USA, Veľká Británia, Francúzsko (mimochodom, poprední vývozcovia zbraní, čo je extra silná dávka ziskov!) – ale – aj vojny, v ktorých išlo o ropu či plyn (suroviny vo všeobecnosti), ale aj absurdný zámer vývozu demokracie do krajín islamu (Egypt, Líbya, Tunisko, Sýria), ktorý z neznalosti nazvali „Arabská jar“ – iba šialenci si môžu namýšľať, že sa dá nahradiť diktatúra alebo totalitná ideológia výhradne výmenou osôb na čele dotknutých krajín, a to bez evolučnej zmeny myslenia aj konania celej spoločnosti. „Páni politici“ z Európy zrejme rýchlo pozabudli na prejav Kaddáfiho na pôde OSN, kde ich varoval vopred pred podobnými krokmi (kto sa vyzná vo vyhľadávaní všeobecne dostupných vyhľadávačov, nie je problém si prečítať jeho historický prejav)…

     Pápež František 17. 1. 2016: „V našej dobe vo všetkých regiónoch sveta stúpajú migračné toky. Migračné toky sú teraz štrukturálny fenomén. Prvá otázka, ktorá nasleduje, sa týka prekonania núdzovej fáze, dať priestor programom, ktoré berú na vedomie príčiny a následky migrácie, ktoré spoločenstvám a národom dajú novú tvár.“

     Ďalej pápež František pridal: „Biblické zjavenia povzbudzujú k prijatiu cudzincov a odôvodňujú to s vedomím, že týmto spôsobom otvárame dvere k Bohu a v obrysoch ich tváre poznáme Ježiša Krista.“ (Blud)?

     Priznávam sa, že nemám totálnu istotu, či som sa dostal k presnému prekladu, či náhodou nejde o nejaký technický omyl. Vedel pápež, o čom hovorí? A prečo je to v zhode s predstavami konferencie Bilderbergu? Nebol by pápež za takéto prejavy v časoch stredoveku upálený? Minimálne zbavený úradu…

     Kto – kde – kedy rozhodol, že sa bude absolútne ignorovať nebezpečenstvo totalitnej ideológie islam, ktorá je v rozpore s Deklaráciou ľudských práv a občianskych slobôd (OSN)?

     To, čo sa deje za ostatných 20 mesiacov, to nie je náhodná a nepripravená akcia, ale perfektne vopred pripravená stratégia aj taktika – ktorá však sústavne naráža na tvrdú realitu, kde nemožno ukryť atentátnikov, džihádistov, údajných „iba“ psychicky chorých jedincov (osamelých vlkov), ale aj – napríklad – odhalenie, že značné množstvá imigrantov podľahli falošným predstavám o sľúbených domoch, bohatých finančných príspevkoch a výhodách… Napriek takmer dokonalej masmediálnej podpore naprieč celou EÚ nemožno skryť praktické následky násilných činov vyznávačov islamu – mimochodom – počet vyznávačov islamu v EÚ pred touto migračnou vlnou bol 21 miliónov, pripočítajme 1,5 milióna – to nie je zanedbateľné množstvo.

     Multikulturalisti, pseudo-humanisti, slniečkári, neomarxisti, merkelisti, junckerovci, mnohí známi aj neznámi politici a všakovakí podporovatelia nekontrolovanej migrácie – tí všetci radi varujú pred uplatňovaním „kolektívnej viny“ zo strany „domorodcov“ (čiže občanov, ktorí sa oprávnene cítia ohrození pred hrozbami atentátov a pred pôsobením islamských vyznávačov totalitnej ideológie), ale rovnako radi zabúdajú na nutnosť zabezpečiť bezpečnosť tým, ktorí budovali a stále budujú blahobyt spoločností EÚ…

     A do toho ešte pápež vyzýva Európanov, aby otvorili migrantom svoje srdcia aj svoje domovy.

     Rád by som upozornil, že ja osobne som tiež proti uplatňovaniu „kolektívnej viny“ v podobe nenávistných činov voči akýmkoľvek migrantom. Ale má to aj druhú stranu mince, ktorou je náprotivne uplatňovaná „kolektívna vina“ voči domorodcom – ako keby občania Európy boli vopred odsúdení na pasívne prijatie vôle takzvanej elity EÚ, a to bez možnosti akýchkoľvek pripomienok, námietok, korekcie… Nezabúdajme, že aj obyčajné „bežné“ uplatňovanie spravodlivosti, zákonnosti – ba napriek všetkým moderným technológiám a celkovému vývoju – aké ťažké je dožadovať sa svojho práva, aké ťažké je absolvovať súdne procesy, aké ťažké je potrestať rôznych vinníkov a podobne – a teraz si pridajme obrovské množstvá prisťahovalcov, kde často ani nevieme „kto je kto“ (chýbajúce doklady) a „zodpovedným“ unikajú ilegálni imigranti… A toto je len základ.

     Kto z elít alebo podaktorých politikov vidí ďalej, než po štvorročné volebné obdobie? Kto z nich vidí, aký vývoj nastane v Európe o takých 15 – 30 – 50 rokov?!

     Záhadou tiež je, že aj na tohtoročnom rokovaní konferencie Bilderberg sa hovorilo o migrácii a o migrantoch, a nie o utečeneckej kríze, v tomto sú vyjadrenia pápeža zhodné. Pápež František 6. 1. 2016: „Mnohí myslia inak, cítia inak a hľadajú Boha alebo stretnutie s Bohom iným spôsobom. V tejto rozmanitosti, v tejto mnohosti náboženstiev, existuje jediná istota, ktorej sa všetci držíme – všetci sme deti božie.“

     Pápež František 11. 1. 2016 prijal diplomatov, ktorí pôsobia vo Vatikáne. Trval na tom, že Európa má prostriedky k prijímaniu imigrantov, a to bez toho, aby bola ohrozená jej bezpečnosť alebo kultúra. KRITIZOVAL spoločnosti EÚ za fakt, že EÚ rozlišuje ľudí na tých, ktorí utekajú pred prenasledovaním, plus tých, ktorí utekajú pred chudobou.

     Zaujímavé, že pápežovi zamlčali (alebo to od-ignoroval on sám?), že v Európe máme odhadom 35 miliónov nezamestnaných (keby to bolo „iba“ 10 miliónov, aj tak by to bolo veľa!), nezistiteľný počet bezdomovcov, núdznych, rôzne zdravotne postihnutých a nešpecifikovaný počet občanov EÚ, ktorí žijú pod hranicou chudoby – ale pápež toto nerieši a angažuje sa za prílev nekontrolovaného počtu migrantov – lenže v celom svete je údajne 65 miliónov migrantov – má to znamenať, že Európa nemá mať odhadom 500-520 miliónov obyvateľov ako je tomu dnes, ale hneď 585 miliónov – je Európa tak bohatá, že si to môže dovoliť a výčitky pápeža Františka sú oprávnené? Alebo sa chystá Vatikán „pustiť žilou“ a uvoľní potrebné finančné a majetkové rezervy, ktoré nadobudol príživníckym vyciciavaním obyvateľov Európy počas celej svojej histórie? Áno, znie to výrazne bojovne, lenže – Vatikán už nie je centrom rozhodovania v Európe, už by to mal niekto pápežovi Františkovi prezradiť. Európska únia (ale aj zvyšné krajiny, ktoré nie sú v EÚ) je zložená zo zvrchovaných štátov, kde sa má plniť vôľa občanov, oni sú tí, ktorým sa má načúvať…

     Samozvaná elita EÚ, ktorá má náchylnosť rozhodovať bez načúvania vôle občanov, by sa mohla sebareflexiou vrátiť k rešpektu k suverenite občanov voličov – my nie sme amorfná masa robotov alebo klonov alebo otrokov! A pápež František by mohol brať ohľad na krutú realitu – tento hmotný svet nie je v stave akejsi nirvány alebo utópie, kde by panovala hipisácka vláda všeobecného mieru, lásky bez prekážok a podobne.

     A na bludné rúhačské tvrdenie pápeža Františka, že náš kresťanský Boh a mohamedánsky Alah je vlastne jeden a ten istý „boh“ – núkam pár myšlienok od konvertitu z islamu na kresťanstvo:

     Utečenec z Iraku Salman Hasan (ktorý žije v ČR a je konvertita na kresťanstvo, preto musel utiecť a požiadať o azyl) by mohol odkázať pápežovi Františkovi: Podľa totalitnej ideológie islam je správne zabíjať židov, kresťanov a ateistov (doslova „ne-mohamedánov“), v mene islamu sa vraždí, znásilňuje a zotročuje. Je to totalitná ideológia zla, ktorá sa maskuje za „náboženstvo“ a súčasná masová migrácia je v podstate invázia, ktorá je nástrojom džihádu...

     Toto sú veci, ktoré Salmana Hasana učili v detstve: „Kresťania sú klamári, pretože tvrdia, že Ježiš bol ukrižovaný, ale Korán hovorí, že ho Alah (ireálny „boh“) vzal do neba pred ukrižovaním. Kresťania sú klamári, pretože sfalšovali bibliu. Pretože tam nie je napísané Mohamedovo meno. Židia sú deťmi opíc a ošípaných. A to bol boží trest nad nimi, pretože neposlúchali Boha.“

     „Islamský štát“ je islamský a riadi sa podľa islamu (totalitná ideológia islam, ktorá sa opiera o Korán a život samozvaného „proroka“ Mohameda). Boko Haram sú mohamedáni, ktorí nasledujú učenie Koránu. Médiá sa týmto skupinám snažia dávať „krycie“ názvy - al-Káida, an-Nusra a podobne. Ale mali by sme ich nazývať pravými menami - sú to mohamedáni, ktorí nasledujú učenie islamu. A podľa ich skutkov môžeme poznať, že sú zlí – v rozpore s Bohom a ľuďmi nemohamedánskeho zamerania...

     Boh zjavil (okrem iného): „Nezabiješ!“ Zatiaľ čo „Alah islamu“ prikázal: „Zabíjaj!“ Boh Desatora: „Nepožiadaš ženu svojho blížneho.“ „Alah Koránu“ ti dovoľuje uzurpovať si, uniesť a znásilniť ženu akéhokoľvek ne-mohamedána, čo samozvaný „prorok“ Mohamed sám praktizoval. Mohamed si dokonca vzal ženu svojho adoptívneho syna. Boh biblie stvoril muža a ženu a Ježiš zdôraznil: „Jeden muž, jedna žena.“ Ale „Alah Koránu“ dovoľuje mať jednu, dve, tri, štyri ženy, plus konkubíny a aj otrokyne. Vo vojne si môžete vziať sexuálnych otrokýň, koľko chcete.

     Boh kresťanov a „boh“ islamu Alah nie je ten istý ((a každý prvák na teologickej fakulte vám potvrdí, že Boh môže a je jedine jeden jediný, ak by boli čo len dvaja, ani jeden z nich by nebol bohom – ale – kresťanské učenie o trojjedinosti by sme si mohli „uľahčiť“ podobnosťou s nami, lebo človek bol stvorený na obraz Boha, takže je 3-zložkou: z tela, mysle a ducha, lenže nie je zvlášť telo a zvlášť myseľ a zvlášť duša, je to jeden človek a podobne Boh je v teologickej rovine trojjediný – ale iba jeden – že to 14 storočí nedokážu pochopiť mohamedáni? Ani mnohí kresťania to intelektuálne nemusia pochopiť, zvládajú to svojou vierou. Napokon, aj archanjel Lucifer padol, keď pyšne odmietol zvrchovanú vôľu Boha vteliť sa do hmotného tela, aby spasil Človečenstvo!)). Mohamedáni síce majú niektoré rituály, ktoré sa možno snažia kresťanstvo napodobniť, a napodobňujú aj mnoho židovských rituálov, ale to neznamená, že vyznávajú rovnakého Boha. Mám špeciálnu štúdiu o Alahovi. Vzali meno Alah, čo je v arabčine doslovný preklad pre slovo Elohim, a použili to v Koráne, aby mohli hovoriť, že sme rovnakí. Ale slovo Alah je v islame používané pre iného boha. Boh Biblie je živý boh, Alah islamu je „Pánom tohto sveta“ (diabol), je z ducha Antikrista. (http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Utecenec-z-Iraku-Podla-islamu-je-spravne-zabijat-zidov-krestanov-a-ateistov-Je-to-nabozenstvo-zla-a-masova-migracia-je-invazia-262973 )

+

+

+

     Don't worry, be happy!

+

+

+

+

     BONUS – mimo článok

 

     Pár slov atentátnikovi (v súvislosti s vašimi aktivitami zo stredy 27. 7. 2016):

 

     Vážený pane! (Priznávam sa, že som dlho nevedel, ako vás osloviť, ale tento mnou zvolený pozdrav azda neurazí)

     Ak by ste neboli tak lenivý a vyšli na našu ulicu, skúste tomu venovať aspoň pár minút.

     Postavte sa pri váš múrik, ktorý vedie od základu ulice asi tak do výšky (odhadujem) 1,70 až 1,75 metra, mne je po bradu a nasleduje trávnik, plus k tomu plot.

     Teraz skúste zatvoriť na chvíľu oči a predstavte si, že idete z centra mesta smerom k čistiarni (čiže smerom ku koncu ulice) – ALE – počas chôdze sa modlíte a hmotný svet ako keby vôbec nejestvoval...

     A v momente, keď ste prišli k vášmu pozemku, tak sa na vás vyrúti váš besne-choromyseľný pes, ktorý síce nie je extrémne veľký (nepoznám rasy psov, takže sa dohodnime, že je „relatívne“ malý pes), ale svojím prenikavým revom spôsobí zľaknutie alias prekvapenie alias ŠOK a v tom okamihu, ak by ste mali tak, ako ja, dlho-dlho-dlho-ročné problémy so srdcom plus slabšiu imunitu na takéto vysoko-decibelové prejavy cudzích psov, ktorí sa vyrútia NA ÚROVNI HLAVY - - - v tom okamihu TUHNE KRV v žilách, boh-vie, aké reakcie spôsobuje mozog a jeho signály telu, ktoré svojím spôsobom okamžite púšťa do krvi...

     Odborníci vraj tvrdia, že toto by sa mohlo zahrnúť do výrazu „post-traumatický šok“.

     Áno, priznávam sa, aby ma netrafil šľak, aby som nedostal mŕtvicu, aby ma neporantalo, tak ja sa vždy uvoľňujem nadávaním. Cieľ: uvoľniť PRETLAK von.

     Áno, veľmi dobre viem, že nadávať sa vo všeobecnosti nemá - - - hoci, vo výnimočných prípadoch takýchto post-traumatických šokov - - - že NIE?

     Žiaľ, ja si náhradu za nadávanie neviem nájsť.

     Trochu iným problémom je zodpovednosť majiteľa (majiteľov) psa.

     Ako som už uviedol, nezistiteľne dlhodobo mám problémy so srdcom (ischemická choroba srdca PLUS tachykardia a arytmie) a zhoršuje sa to.

     Približne za 12 mesiacov nazad od tohto okamihu, keď píšem, som zažil dohromady spolu približne (to sa fakt nedá úplne presne) 20-25 takých šokov.

     Pochopiteľne, nejdem ani na políciu ani na prokuratúru a ani na súd, lebo nikdy so mnou nebol svedok či svedkovia, zakaždým som nemal kameru alebo smartfón – ba ani som si nedal robiť CT-vyšetrenie (alebo ECHO-kardiu) pred jednotlivými šokmi a ani po nich, takže by som nemal žiadne objektívne dôkazy o tom, že to celkom iste a betónovo presvedčivo spôsobil váš pes.

     Lenže, vy ste dostatočne inteligentný a údajne veriaci kresťan katolík – takže – obaja vieme, že existujú veci medzi nebom a Zemou, ktoré nemusia podliehať dokazovaniu vždy a jedine za „vedeckých“ podmienok. Ja odmietam akúkoľvek pomstu voči vám a vášmu psovi, či proti komukoľvek z vašich rodinných príslušníkov, ale zároveň mi vy nemôžete vyčítať, že ja som sa opovážil nadávať kvôli vášmu psovi, aby som si uchránil v tom okamihu svoj biedny život...

     Vy ste prišli v tú inkriminovanú stredu k nám na dvor a mali ste vysokú chuť napadnúť ma fyzicky a podľa vašich slov – v dávnej minulosti by ste ma isto zastrelili...

     VRAJ som nadával vašej pani manželke – čo však kategoricky popieram, lebo – ak by to bola pravda, najprv by som zazvonil, počkal by som, kým vyjde a až vtedy by som spolu s oslovením začal nadávať.

     Prečo vám vaša pani manželka a aj vaša svokra zamlčali, že ja som im to raz (nepamätám si ten dátum – na niektoré nepríjemné udalosti sa zvykne rýchlo zabúdať) hovoril, že to je kvôli tomu psovi, a nie z akejsi zášti voči osobám...

     A raz bolo aj tak, že váš pes bol bez vôdzky priamo na ulici PLUS vaša svokra aj švagriná rehoľníčka, váš pes na mňa útočil a ja som očakával, že ony niečo spravia, aby ma ochránili – lenže iba pasívne stáli bez akejkoľvek aktivity. Už už, keď hrozilo, že dôjde k najhoršiemu, pomohol mi akýsi konár vedľa smetného koša... ZATAJILI vám to?! Prečo vám o tomto incidente nepovedali ani slovko?

     Pozrite sa, ja nie som síce svätý a ani nie som žiadny HRDINA, ale považoval by som za primeranú odozvu, ak by ste vy prišli k nášmu plotu – A – hoci ja som to nadávanie nikdy nepreťahoval cez 5 minút (odhad 2-5 minút), vy by ste pokojne mohli mne nadávať hoci aj do hodiny. A hoci aj každý deň v roku.

     Kedysi dávno som si namýšľal, že zomriem po autonehode, alebo ma niekto zabije omylom, lebo mám degenerované stavce krčnej chrbtice a obyčajný nie veľmi silný úder by ma dorazil...

     ALE že to bude pes, ktorý ma „na etapy“ pripraví o život?! „To je husté!“

     Hmm, apropó, vám nedošlo, že v tú stredu vám otvorili bránu dokorán a čakali, kedy konečne urobíte „svoju robotu“?

     A ani doteraz vám nedošlo, že vy ako majiteľ psa, čo ma krok za krokom „vraždil“, ste chceli ublížiť mne, ktorý som obeťou?

     A ak som kedysi spomínal, že som „blázon“ – nuž v tom, že nezvládam také ataky psov, ktorí vlastne „nevinne“ ani netušia, že práve kvôli nim sa nedožijem vysokého veku...

     A vy, pane, vy ste spokojný s tým, ako a aj čo ste tu činili na našom dvore? Ak ste spokojný, tak to ste ma radšej mohli zabiť, keď ste boli tak nádherne napajedený.

     Nemienim náprotivne vám popisovať, koľko bolestí a koľko zdravotno-fyzického utrpenia mi spôsobil váš pes, čiže vy, nakoľko ste jeho majiteľ a nakoľko vy ste boli ochotný prísť sem k nám na dvor a mienili ste ma napadnúť... K tomu len stručne - pán Boh zaplať - kto som ja aby som vás trestal? Vy veľmi dobre viete, že Boh má svoje cestičky.

     To, čo som vám ja urobil a čo vy mne - to je rapídne extrémny NEPOMER - a tým končím, lebo sa obávam, že je to ako hádzanie hrachu na stenu... The END

+

+

     Niekoľko dôležitých citátov z Koránu proti „neveriacim“ (t.j. proti ne-mohamedánom):

8:17 Nie ste to vy, kto ich zabili, ale Alah ich zabil; a nevrhal si ty, keď si vrhal, ale bol to Alah, kto vrhal, aby vyskúšal veriacich skúškou dobrou, od Neho prichádzajúcou, veď Alah počujúci je, vševedúci!

2: 191 Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete, a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vás vyhnali, veď zvádzanie od viery je horšie ako zabitie. Avšak nebojujte s nimi blízko Mešity posvätnej, kým oni s vami tu nezačnú bojovať. Ak však vás tam napadnú, zabite ich - taká je odmena neveriacich!
9: 5 A až uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajajte ich, strážte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy! Ak sa však kajúcne obrátia, budú dodržiavať modlitbu a dávať almužnu, nechajte ich ísť cestou ich, veď Alah je veru odpúšťajúci, súcitný.

8:39 Bojujte teda proti nim, aby už nebolo pokušenia k odpadlíctvu a aby všetko náboženstvo bolo len Alahovo. Ak však prestanú, potom Alah jasne vidí všetko, čo robia.

5:73 A sú veru neveriaci tí, ktorí vyhlasujú: „boh je tretí z trojice" - zatiaľ čo nie je božstva okrem Alaha jediného. A ak s tým neprestanú, čo hovoria, veru sa dotkne tých, ktorí z nich sú neveriaci, trest bolestný!

2: 217 Dopytujú sa ťa na posvätný mesiac a na bojovanie v jeho priebehu. Povedz: „Bojovať v ňom je hriech ťažký, avšak odvracať od chodníka Alahovho, neveriť v Neho a v Mešitu posvätnú a vyháňať obyvateľov ich z nej je ešte ťažší hriech pred Alahom; zvádzať od viery je horšie ako zabíjať. Neveriaci neprestanú proti vám bojovať, kým vás neodvrátia od náboženstva vášho, ak budú toho schopní. Pre tých z vás, kto od náboženstva svojho odpadnú a ako neveriaci zomrú, márne bude ich konanie na tomto aj onom svete - tí ohňa obyvateľmi sa stanú a nesmrteľní v ňom budú.

38: 3 Koľko pokolení pred nimi sme už zahubili! Volali síce o pomoc, však nezostal im čas na uniknutie.

+

+

     Poznámka: ak by mi chcel niekto vynadať, použite e-mail adresu: vilcek . jan @ gmail . com lebo nemám prístup do diskusií

     (A možnému darcovi: ak by si chcel darovať na lieky + liečbu: SK3711000000008019075586) Pre mňa je nulová reakcia na túto malú výzvu - dôkazom - že väčšina z vás má iba pekné reči a rečičky, ale skutek utek...

+

+

     „Neočakávane“ alkoholom »posilnený« Angelin obdivovateľ a podporovateľ Jean-Claude Juncker ((nevolený predseda Európskej komisie! ktorého nikto z nás by nikdy nevolil!)) napodobňoval germánskeho diktátora Adolfa Hitlera hajlovaním sťaby pubertálny neonacista v nových kanadách – a nič sa mu nestalo, ktokoľvek iný by už bol Out! (príslušní psychiatrickí odborníci tvrdia, že v stave opitosti človek stráca zábrany a odhalí aj to, čo by inak nikdy neprezradil!)

     Podľa zistenia „ICIJ“ malo Luxembursko počas Junckerovej „vlády“ tajné dohody s približne 340 veľkými firmami ako Apple, Ikea, Pepsi, Deutsche Bank a podobne atď. Pri tomto človeku stratia aj poslední rojkovia ilúzie, že vyvedie Európu z problémov, ktoré má a ktoré ju ešte čakajú.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Nový premiér? Ako sa Danko Slotovi aj Ficovi vymkol z rúk

V popularite predbehol aj trojnásobného premiéra Roberta Fica a SNS, ktorej šéfuje, ako jediná z koaličných strán preferenčne rastie.

ŠPORT

Tatar posunul Tím Európy do finále Svetového pohára

O góly európskeho výberu sa postarali výlučne Slováci.

KOMENTÁRE

Dankov vzostup nemá iba jednu príčinu. Je ich viac

Predsedovia Smeru a Mosta prekročili zenity svojich možností.


Už ste čítali?