Tak si so mnou zopakuj (2.)

Autor: Ján Vilček | 23.8.2016 o 19:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  83x

Marocký ateista a ľudskoprávny aktivista Ghazzali tvrdí, že islam dnes, tak ako je zakotvený vo väčšine islamských krajín a aj v mysliach väčšiny mohamedánov, nie je náboženstvom mieru, ale náboženstvom útlaku, neznášanlivosti a

     ...a netolerancie.

     A teraz si predstavme čo len na jednu minútu, že by niekto prišiel do takej krajiny a cez médiá by im oznámil, že islam od prvého momentu je Podvod. Čo podvod – MEGA-podvod! Že na celej planéte Zem, ba dokonca v celom nami pozorovanom Vesmíre nejestvuje väčší a úspešnejší podvod, akým je totalitná ideológia islam, ktorý sa opiera o Korán, čo je výmyslom samozvaného „proroka“ Mohameda, že vraj „našepkaný“ (nadiktovaný?) archanjelom… A pritom väčšie rúhanie proti Bohu (ba aj anjel by sa mohol uraziť) nikto nevymyslel.

     Definícia rúhania prezrádza, že ide o hrubú urážku voči niekomu alebo niečomu posvätnému. Prečo teda ide o rúhanie? Boh môže a je iba jeden jediný. Zjavil sa ním vyvolenému národu Izrael a to zjavenie je zapísané v knihách „Starého zákona“. Prečo by Boh zrazu otočil a zjavil sa špeciálne samozvanému „prorokovi“ a v zásadných veciach, v princípoch aj zásadách – by nastolil iné pravdy alebo požiadavky?

     Tento článok nie je vedeckou štúdiou, tak pokiaľ možno stručne.

     Boh je absolútnym pánom a stvoriteľom všetkého, vrátane tohto sveta a ľudstva. On je prameňom bytia či jestvovania, ale je aj zdrojom slobody, pravdy, spravodlivosti, lásky aj milosrdenstva…

     Totalitná ideológia islam, ktorá je svojimi stúpencami vydávaná za „náboženstvo“ mieru, má – mimo iného – vo svojich príkazoch, v taktike aj stratégii šírenia – apel na absolútne podrobenie sa ireálnemu Alahovi (ktorý je vydávaný za boha).

     Lenže, najväčšou oponentúrou tohto je práve sám Boh, ktorý bol skúmaný teológmi aj filozofmi – s úmyslom poznať ho čo najlepšie (a zároveň je to takmer nemožné v absolútnosti) – a títo vedci sa zhodli na podstatných atribútoch. Boh je úplne nezávislý od stvorenia a aj od nás, od ľudí – to my potrebujeme Boha, a nie Boh nás. Boh má absolútne všetky vedomosti či poznanie, takže nejestvuje nič, čo by o každom jednotlivcovi nevedel. Boh nestvoril robotov, nestvoril otrokov, nestvoril klony – takéto „výtvory“ by ho azda otrocky a absolútne ctili, milovali, plne rešpektovali, boli by absolútne podriadené Bohu – ale On sa rozhodol stvoriť nedokonalých ľudí, kde každý má iné dary alebo talenty, kde každý jedinec sa musí postupne rozhodovať deň čo deň a po celý život v plnosti svojej slobody (ktorá má v sebe skrytú zodpovednosť, čo naznačuje všetky následky alebo dôsledky)…

     Boh zjavil (okrem iného): „Nezabiješ!“ zatiaľ čo „Alah islamu“ prikázal: „Zabíjaj!“ Boh Desatora: „Nepožiadaš ženu svojho blížneho.“ „Alah Koránu“ ti dovoľuje uzurpovať si, uniesť a znásilniť ženu akéhokoľvek ne-mohamedána, čo samozvaný „prorok“ Mohamed sám praktizoval. Mohamed si dokonca vzal ženu svojho adoptívneho syna. Boh biblie stvoril muža a ženu a Ježiš zdôraznil: „Jeden muž, jedna žena.“ Ale ireálny boh „Alah Koránu“ dovoľuje mať jednu, dve, tri, štyri ženy, plus konkubíny a aj otrokyne. Vo vojne si môžete vziať sexuálnych otrokýň, koľko chcete.

     Kto by sa zaoberal bibliou a náboženstvami dlhé desaťročia, azda by bol Bohom osvietený – nezabúdajme, že ktorýkoľvek človek dostal od Boha anjela strážneho – a vycítil by, že za tým, čo „šepkal“ údajný anjel samozvanému „prorokovi“, je skôr ten odporný diabol, ktorý sa vzoprel vo svojej pýche Bohu, lebo sa mu plán spásy nezdal a dodnes robí možné aj nemožné, aby maril dielo samotného Boha…

     Jedným z mnohých dôkazov z Koránu je aj nasledujúci úryvok… 8:17 „Nie ste to vy, kto ich zabili, ale Alah ich zabil; a nevrhal si ty, keď si vrhal, ale bol to Alah, kto vrhal, aby vyskúšal veriacich skúškou dobrou, od Neho prichádzajúcou, veď Alah počujúci je, vševedúci!“

     Tento úryvok je nádhernou ukážkou zvrátenosti diablovho diela. Presvedčiť čo len jedného jediného človeka (jedinca), že nech pokojne zabije, nech sa nebojí o svoje svedomie, že nemusí mať výčitky svedomia, lebo to ireálny „boh“ Alah vlastne koná skrz toho človeka, ktorý uposlúchol tento úryvok z Koránu!

     Tak v ostatných desaťročiach, ale aj naprieč dejinami 14 storočí – koľko bolo tých vrážd či zabití, kde východiskom je tento jeden jediný úryvok z Koránu?!

     Prečo by Boh chcel, aby niekto išiel a vraždil (zabíjal) v Jeho mene? (Aj kresťania v dejinách, ak vraždili „v mene Boha“, tak to robili samozvane, zo svojho slobodného rozhodnutia!)

     Urážka a rúhanie sa voči Bohu. Ak by Boh chcel, tak zabije alebo zavraždí sám. Samozrejme, že Boh nie je morbídna entita, ktorá túži vraždiť alebo zabíjať, skôr by nechal pôsobiť univerzálne zákony súcna, ktoré fungujú bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo či ich pozná. A netreba zabúdať, že my by sme nejestvovali ani sekundu, ak by nás Boh chcel anulovať.

     Iná ukážka z Koránu: 8:39 Bojujte teda proti nim, aby už nebolo pokušenia k odpadlíctvu a aby všetko náboženstvo bolo len Alahovo. Ak však prestanú, potom Alah jasne vidí všetko, čo robia. - - - toto je iba a jedine konštrukt výmyselníkov, ktorí sa inšpirovali v starších perzských náboženstvách, kde panovala centrálna cirkev s absolútnym panovaním nad celou spoločnosťou. Ako som už spomínal, Boh síce vo svojej láske isto túži, aby sme dospeli k nemu, ale nikdy nie proti našej slobodnej vôli, takže islam je v rozpore s pravdou aj realitou…

     Podobne iný úryvok z Koránu… 2: 217 Dopytujú sa ťa na posvätný mesiac a na bojovanie v jeho priebehu. Povedz: „Bojovať v ňom je hriech ťažký, avšak odvracať od chodníka Alahovho, neveriť v Neho a v Mešitu posvätnú a vyháňať obyvateľov ich z nej je ešte ťažší hriech pred Alahom; zvádzať od viery je horšie ako zabíjať. Neveriaci neprestanú proti vám bojovať, kým vás neodvrátia od náboženstva vášho, ak budú toho schopní. Pre tých z vás, kto od náboženstva svojho odpadnú a ako neveriaci zomrú, márne bude ich konanie na tomto aj onom svete - tí ohňa obyvateľmi sa stanú a nesmrteľní v ňom budú. (Koniec úryvku) - - - tvrdenie „zvádzať od viery je horšie ako zabíjať“ je tak nádherne „diabolské“, že azda ani netreba nič dodávať. Pred Bohom sa predsa nikto nikdy a nikde neschová, tak načo by Bohu bolo také uprednostňovanie absolútneho podriadenia sa Bohu, ktoré by sa malo maximalizovať až do tej miery, že niekto musí likvidovať tých, ktorí zvádzajú od viery. Apropo – nikde tam niet ani slova biblickej myšlienky „podľa ovocia poznáme strom“ ((v preklade – podľa skutkov poznáme, kto je aký))…

     Viem si veľmi dobre predstaviť, že v krajinách, kde panuje totalitná ideológia islam, ak ste sa tam narodili, tak od prvých krokov, ako sa človek učí rozprávať, učí sa vnímať a komunikovať, postupne spoznáva svet alebo aj ľudí a všetko, tak tí, ktorí zažili časy socializmu, vedia dobre – nie je to nič prekvapujúce – v totalitných štátoch sa musí človek naučiť existovať a často sa stáva, že onen absolutizmus vyslovene donúti, aby sa ľudia formálne začlenili, aby nemali žiadne problémy… Ak by sme mali tú prenikavú jasnozrivosť, zrejme by sme videli, že väčšina robí, čo sa dá, aby mali pokoj a žiadne problémy. Pravá zbožnosť, ktorá by pramenila zvnútra, to je skôr zriedkavosť…

     Je mi jasné, že bežnými prostriedkami ťažko presvedčiť ľudí, ktorí prišli z krajín islamu – ale – podľa toho, že prehovorili aj niektorí ex-mohamedáni, ktorí konvertovali na kresťanstvo, nie je to nemožné. ALE AJ – tieto obrátenia, ak sú pravými a nefalšovanými, sú vyvolané samotným Bohom, čo je tak trochu „zázrak“, ale nič nemožné.

     Fakt, že islamisti a mnohí „verní mohamedáni“ aj dnes v Európe dokážu ísť na rozkaz a zabijú – len dokazuje, že tak Korán ako aj totalitná ideológia islam sedia na vratkých základoch.

     Keď sa udiala teroristická akcia v redakcii časopisu Charlie Hebdo, mňa to len utvrdilo v tom, že islam s Koránom sú pro-diabolské – lebo čokoľvek, čo je sväté alebo čisté alebo „od Boha“ – nijako neutrpí, ak sa tomu ktokoľvek a na akejkoľvek úrovni vysmieva, karikatúry kreslí, zosmiešňuje, przní, vulgárne osočuje a tak podobne. Ak by bola totalitná ideológia islam pevná a pravá =vec= od Boha, zniesla by akékoľvek vysmievanie - ale aj - bola by pôvodcom budovania bytia a aj lásky, a nie ukotvená na násilnom nútení, vynucovaní si totálneho podriadenia sa... (nehovoriac o fakte, že v štátoch islamu každý sliedi každého, udavačstvo je bežnou súčasťou boja).

     Boh a tí, ktorí ho milujú, nemôžu a aj nechcú činiť alebo myslieť tak, ako to robí svet islamu. A v tomto bode možno článok pokojne zakončiť.

+

+

+

     Don't worry, be happy!

+

+

+

     BONUS – mimo článok

 

     Boží ľud sa musí zasväcovať len Bohu!

     (Iz 42, 6-8 [SSV]) „Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov, aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“ „Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

     (Mt 23, 9) Ani Otcom nevolajte nikoho na Zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.

     (Mt 16, 18 [SSV])

     Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

     Pozrime sa do originálneho textu Matúša, ktorý bol napísaný v gréčtine. Doplním do vety pre pochopenie len slová Peterskala. Originálna veta v gréčtine znie takto:

     Ty si Petros a na tejto petra postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

     Grécky preklad slova Petros je malá skala, kamienok, čo sa zmestí do ruky.

Grécky preklad slova Petra je obrovská skala, obrovský skalnatý kopec.

Veta s prekladom Petra a skaly znie takto:

     Ty si malá skalka a na tomto skalnom masíve postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

     Kto, alebo čo je tá skala, na ktorej má stáť Kristova Cirkev? Všimnime si niekoľko viet dozadu. Tam Peter vyznáva Ježišovi, keď sa ho pýta, za koho ho pokladajú:

     (Mt 16, 16 [SSV]) Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Táto odpoveď Petrova je skala. Skala základná, kameň uholný, skala, na ktorej je postavená Kristova Cirkev. Je to veta: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“. Kto číta bibliu, v „Starom zákone“ číta mnohokrát – Boh je tá skala, Mesiáš bude kameňom uholným… Aj celý „Nový zákon“ hovorí – Kristus je tou skalou, tým uholným kameňom.

     Poznámka: v Gréčtine skala a kameň je jedno a to isté slovo – petra = skalný masív.

     (1 Pt 2, 4-9) Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v Písme: „Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený.“ Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným“, „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

     Vyznanie: „Ty si Mesiáš Syn živého Boha“ je tou skalou, na ktorú budú všetci padať alebo lámať sa, ktorí neveria Božiemu slovu. Na tomto vyznaní stojí spása človeka.

     Pán Ježiš Kristus povedal „na tejto skale…“ a nie „na tebe…“

XXX

     Pápež František nevidí islamské vraždenie kresťanov?

     Nie je to dávno, keď pápež František navštívil utečencov a „nie-utečencov" (ilegálnych migrantov) na ostrove Lesbos, odkiaľ si so sebou zobral 12. Na tom by asi nebolo nič divné, keby sa nejednalo len o mohamedánov. Pápež František sa k sýrskym kresťanom obrátil chrbtom.
     Je chvályhodné, že má starosť o „utečencov“, ale nie je chvályhodné, že tí, čo sú najviac prenasledovaní a sú súčasťou kresťanskej cirkvi, sú mimo jeho záujem. Väčšiu starosť než o kresťanov má o ich prenasledovateľov. Ako by nepočul hlasy kňazov z Iraku aj zo Sýrie, ako keby nevidel, že kresťania sú prenasledovaní aj v utečeneckých táboroch v Nemecku (!) a zatiaľ čo pre mohamedánov má vždy ospravedlnenie, tak pre kresťanov ako keby mu nezostalo nič iné ako gestá.
     Pápež František je vraj veľmi populárny, taká celebrita Katolíckej cirkvi. Milujú ho novinári, feministky, socialisti aj komunisti. Citujú ho liberáli, ale aj novodobí hippies. Jednoducho je úžasné mať takého pápeža, ktorého miluje svet? Zvlášť, keď spolu s nimi odsudzuje katolíkov, ktorí sa držia tradície, Písma sv. a lipnú na učení cirkvi. Svet pápeža miluje, najmä keď hovorí, že v islame nie je násilie, zvlášť ak pápež potláča, kritizuje kresťanov, ktorí poukazujú na to, že to tak nie je. Pápež si nasťahuje do Vatikánu 12 mohamedánov, ako symbolické, ale odmieta kresťanov, ktorí sa verne modlia k Bohu, no naďalej zomierajú pre islamský džihád.
     Asi najväčšiu trápnosťou bolo, keď Kristov príkaz „Choďte do celého sveta" dal do jednej roviny s islamským džihádom, povinnosťou mohamedánov ovládnuť celý svet pre ireálneho Alaha. Kým Kristov príkaz znamenal ísť a kázať slovom, tak islam má povinnosť dobyť svet pre Alaha, nastoliť islam absolútnym podrobením. Pápež potvrdil, že islam je potrebné vnímať tak, ako ho mnohí vnímať chcú, a nie taký, ako naozaj je. A médiá tlieskali. Pravda už nikoho dávno nezaujíma a zrejme nie je žiadaná. Prečo aj, keď virtuálna realita je tak krásna?
     Keď sa niekto postaví proti riadenej imigrácii, keď niekde niekto vypáli ubytovňu, tak vinník je vždy jasný: pravicový radikál, xenofób, rasista, islamofób. A keď toto potvrdí aj najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi, tak to už musí byť pravda. Vlastne on ani nemusí nič povedať. Stačí, keď Tomáš Halík povedal, že sa jedná o predsudky. Prečo a ako, to už nie je potrebné vysvetľovať. Ide o predsudky. Halík by ako psychológ mal vedieť, že predsudky nie sú nič iné ako získané skúsenosti a on to vie, ale tiež vie, ako manipulovať s obecenstvom a ako vytvárať „svoj“ obraz.
     Kedysi sa tomu hovorilo pokrytectvo.

+

+

     Poznámka: ak by mi chcel niekto vynadať, použite e-mail adresu: vilcek . jan @ gmail . com – a bez medzier, pochopiteľne. (A potenciálnemu darcovi: ak môžete darovať na lieky+liečbu: SK3711000000008019075586)

+

+

     „Neočakávane“ alkoholom »posilnený« Angelin obdivovateľ a podporovateľ Jean-Claude Juncker ((nevolený predseda Európskej komisie! ktorého nikto z nás by nikdy nevolil!)) napodobňoval germánskeho diktátora Adolfa Hitlera hajlovaním sťaby pubertálny neonacista v nových kanadách – a nič sa mu nestalo, ktokoľvek iný by už bol Out! (príslušní psychiatrickí odborníci tvrdia, že v stave opitosti človek stráca zábrany a odhalí aj to, čo by inak nikdy neprezradil!)

     Podľa zistenia „ICIJ“ malo Luxembursko počas Junckerovej „vlády“ tajné dohody s približne 340 veľkými firmami ako Apple, Ikea, Pepsi, Deutsche Bank a podobne atď. Pri tomto človeku stratia aj poslední rojkovia ilúzie, že vyvedie Európu z problémov, ktoré má a ktoré ju ešte čakajú.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

S kým sa križuje Robert Kaliňák?

Všade inde by už demisia ministra vnútra bola aj zabudnutá a nástupca dávno v úrade.


Už ste čítali?