Európe vrátiť dôveru?

Autor: Ján Vilček | 18.9.2016 o 23:55 | (upravené 19.9.2016 o 9:39) Karma článku: 0.00 | Prečítané  37-krát

Za tie tri dni bol azda celý mediálny svet, a my s ním, priam zahltený komentármi, hodnoteniami, porovnávaním rôznych pohľadov či postojov, ale veď aj preto sa konal summit v Bratislave. Takže zúfalstvo alebo sebareflexia? Záleží

     ...na tom, koho si za tými slovami predstavíme, či nevoleného úradníka Bruselu alebo voleného politika alebo novinára alebo obyčajného občana.


     Najviac ohrozuje ideu »zjednotenej« Európy práve rozdiel medzi postavením úradníka a voleného politika. Tí prví majú svoju pozíciu danú známosťami s mocnými oligarchami a tí druhí musia dbať na svoju obľubu vo verejnosti (od volieb k voľbám).

 

     Obe tieto skupiny cítia, že ich dobrý »job« je ohrozený, napriek tomu majú rozdielne priority, ako si ho udržať. Nerobím si ilúzie o ich »morálnom kredite«. Za svojho života som nevidel, nepočul, ba ani nečítal o niekom, kto by sa len vzdialene priblížil morálnemu kreditu Pána Ježiša Krista a jeho učeniu. Ako jedni, tak aj druhí sú schopní bez zahanbenia klamať a meniť svoje »názory« podľa svojich osobných ambícií alebo potrieb. Na rozdiel od Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel bez toho, aby využil svoju moc povolať na svoju záchranu légie »nebeských anjelov«. Kto sa mu kedy vyrovnal v pravdovravnosti a bezhriešnosti?
     Z tlačových konferencií na záver bratislavskej schôdze vyplynulo, že hlavným problémom EÚ nie je »brexit«, ako mali pôvodne špičky 27 štátov EÚ v pláne schôdze, ale nekorigovaná migrácia (kde mnohí politici, bruselskí byrokrati, ale aj slniečkári, pseudo-humanisti, „neziskovkári“ a vatikánsky šéf »rkc« – zhodne nepochopili, že nejde iba o migráciu vojnou ohrozených ľudí, ale značná časť prílevu migrantov sú ilegálni či ekonomicky motivovaní jedinci, ktorí nemajú oporu v azylových pravidlách). Takže tlak verejnej mienky vo väčšine európskych krajín EÚ upozornil týchto politikov na potrebu zmeniť »priority« a naučiť sa nový slovník a nové frázy. Aj preto len veľmi málo zákulisných informácií preniklo na verejnosť. V tejto súvislosti je veľmi zaujímavá poznámka maďarského premiéra Orbána, že summit bol bezvýsledný, pretože sa nepodarilo zmeniť „seba-zničujúcu" politiku naivity k imigračnej kríze.
     Poznámka Donalda Tuska trochu pripomenula Winstona Churchilla. „Všetci súhlasíme, že EÚ nie je perfektná, ale je to to najlepšie, čo máme." Viac by však zaujímala súvislosť tohto Tuskovho výroku. Keď si totiž uvedomíme, ako často je zneužívaný Churchillov výrok, vytrhnutý z kontextu: „Mnoho foriem politických zriadení už bolo vyskúšané a ešte bude vyskúšané v tomto hriešnom a zbedačenom svete. Nikto nepredstiera, že demokracia je perfektná alebo dokonalá. Vlastne, v skutočnosti je potrebné povedať, že je to tá najhoršia forma vlády. Až na tie ostatné formy, ktoré už boli čas od času vyskúšané." (Winston Churchill vyslovil v »Dolnej snemovni« 11. novembra 1947).
     Ako často a ako veľa ľudí tento jeho prejav zneužili a ešte zneužijú, len aby dokázali obhájiť »myšlienku demokracie«. Čo však dorazilo, keď niekto vyhlásil „Všetci sme na jednej lodi. Doslova." Tak sa môžu vyjadrovať len pokryteckí politici, ktorí sú nielen vo svojich funkciách, ale veľakrát »až do smrti«, pod ochranou svojich osobných ochranných služieb za nami ťažko zarobené peniaze, ktoré nám »ukradnú« v nekresťansky stanovených daniach. Ešte že sa môžeme spoľahnúť na pravdovravnosť Boha a jeho slová: Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto môjmu hnevu; veď je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán. List Rimanom 12, 19.
     Kto najviac ohrozuje myšlienku zjednotenej Európy? Predovšetkým samotní volení politici. Prečo? Myšlienka »zjednotenia« Európy sa začala formovať po vytriezvení povojnových európskych politikov ako následok hrôz druhej svetovej vojny. Bola umocnená po páde železnej opony studenej vojny. Väčšina týchto politikov si uvedomila, že Európa nemá inú cestu, ako sa vyhnúť hrôzam možnej budúcej vojny, než sa dohovoriť a spolupracovať. Do tohto okamihu bolo všetko správne. A tu nasleduje kameň úrazu. Ako každý hriešny človek, aj politici sú náchylní podliehať zvodom tohto hmotného sveta. A niektorí z nich si neuvedomili, že prv, ako sa môžeme začať hrať na spasiteľov celého Sveta, musíme si najskôr pozametať pred svojím prahom. (Urobiť si poriadok najprv u nás doma!)
     Nemožno pozývať do Európy »absolútne« všetkých a bez akýchkoľvek kritérií či obmedzení – tak pravých a nefalšovaných utečencov (azylantov), imitátorov utečencov, ekonomických migrantov, ilegálnych jedincov (ktorí by robili zlotu horšiu od našich mafiánov), bedárov (chudoba ako taká nie je v „množine“ idey utečenectva), dobrodruhov a podvodníkov… celého Sveta! Najprv by sme si mali urobiť poriadok u nás doma, v Európe. Chce vari niekto seriózne tvrdiť, že máme vyriešené otázky okolo bezdomovcov, nezamestnaných, Rómov, zdravotne ťažko postihnutých, detských domovov (opustené deti), dlžníkov a skrachovancov, väzňov a podobne a tak ďalej?!

     Namiesto toho, aby sme si najprv urobili poriadok a znížili spomenuté »bolesti« na minimum, „ktosi“ pozval a mnohí stále pozývajú (Vatikán) nových a novších migrantov, a to bez ohľadu na dôvody ich migrácie… To je absurdum, samovražedné konanie a bianko šek na zánik Európy.

     V tejto súvislosti si spomínam na »problém pokánia«, ktorý panuje neurčitý čas. V rámci pokánia sa prirodzene očakáva, že to, čo je v silách jedinca (alebo hoci aj spoločnosti), dá do poriadku, inak o akomsi pokání alebo náprave nemožno nijako hovoriť. Uvediem príklad, ktorý je ľahšie pochopiteľný: ak niekto niekoho okradne, tak dotyčný vinník „musí“ vrátiť – pokiaľ možno aspoň rovnakú hodnotu (kauza Zachej z evanjelií je uskutočniteľná len pre „boháčov“), alebo čo najbližšie k tomu, aká bola spôsobená škoda – a to bez ohľadu na to, či ten-ktorý vinník bol prichytený alebo potrestaný občianskou spoločnosťou (súdmi)… A teraz, nalejme si čistého vína – nešli náboženskí ale aj bežní jedinci k taktike minima či ignorovaniu potreby satisfakcie? Tak potom aké pokánie? A teraz si pripomeňme, že ako ťažko a zdĺhavo sa vykonáva takzvaná svetská spravodlivosť alebo „právo“! A za približne rok a pol prišlo do EÚ viac ako jeden a pol milióna migrantov, mnohí z nich (ťažko určiť presné čísla) vykonali najrôznejšie priestupky, znásilnenia či obťažovania, krádeže, zločiny – ako by si s tým všetkým „hravo“ poradili príslušné orgány činné v trestnom konaní, ak majú ťažkosti aj s „bežnou kriminalitou“ »svojich« domorodcov?

     Európa nemá morálne právo hrať sa na »spasiteľa« Sveta, kým si neurobí poriadok alebo „svoju úlohu“ v rámci svojich vlastných obyvateľov, kým nezníži svoju vlastnú biedu, kým nebude fungovať všetko tak, ako by mohlo či malo. A to by bolo vhodné povedať aj smerom k „Vatikánu“, nech sa nehrajú na svätých prv, ako sa nimi stanú.

     V opačnom prípade sa nepomôže ani domorodým občanom Európy, ani pravým nefalšovaným „utečencom“, ktorí by si to zaslúžili. A o akomsi navrátení dôvery v Európe nebude ani mäkké „F“…

     Uvedomujem si, že ide iba o môj názor alebo postoj, azda naivný. Európa je ako jeden obrovský „živý organizmus“ – ak chce prežiť, musí rešpektovať základnú myšlienku pozemského prežitia – „Každý organizmus prežije iba vtedy, ak všetko, čo ho drží pokope, prevláda nad tým, čo ho chce zlikvidovať.“ A o tom to je. Hmm?

+

+

+

     Don't worry, be happy!

+

+

+

     BONUS – mimo článok

 

Mk 7, 14-23:

     14Nato znovu povolal k sebe zástup a hovoril: Čujte ma všetci a rozumejte! 15Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 16[Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje.] 17Keď potom odišiel od zástupu do domu, spýtali sa Ho učeníci: Čo je to za podobenstvo? 18Povedal im: Či aj vy ste takí nerozumní? Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť človeka, čo zvonku vchádza do neho? 19Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý. 20Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. 21Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 22cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. 23Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.

+

+

     Niekoľko dôležitých citátov z Koránu proti „neveriacim“ (t.j. proti ne-mohamedánom):

8:17 Nie ste to vy, kto ich zabili, ale Alah ich zabil; a nevrhal si ty, keď si vrhal, ale bol to Alah, kto vrhal, aby vyskúšal veriacich skúškou dobrou, od Neho prichádzajúcou, veď Alah počujúci je, vševedúci!

2: 191 Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete, a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vás vyhnali, veď zvádzanie od viery je horšie ako zabitie. Avšak nebojujte s nimi blízko Mešity posvätnej, kým oni s vami tu nezačnú bojovať. Ak však vás tam napadnú, zabite ich - taká je odmena neveriacich!
9: 5 A až uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajajte ich, strážte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy! Ak sa však kajúcne obrátia, budú dodržiavať modlitbu a dávať almužnu, nechajte ich ísť cestou ich, veď Alah je veru odpúšťajúci, súcitný.

8:39 Bojujte teda proti nim, aby už nebolo pokušenia k odpadlíctvu a aby všetko náboženstvo bolo len Alahovo. Ak však prestanú, potom Alah jasne vidí všetko, čo robia.

5:73 A sú veru neveriaci tí, ktorí vyhlasujú: „boh je tretí z trojice" - zatiaľ čo nie je božstva okrem Alaha jediného. A ak s tým neprestanú, čo hovoria, veru sa dotkne tých, ktorí z nich sú neveriaci, trest bolestný!

2: 217 Dopytujú sa ťa na posvätný mesiac a na bojovanie v jeho priebehu. Povedz: „Bojovať v ňom je hriech ťažký, avšak odvracať od chodníka Alahovho, neveriť v Neho a v Mešitu posvätnú a vyháňať obyvateľov ich z nej je ešte ťažší hriech pred Alahom; zvádzať od viery je horšie ako zabíjať. Neveriaci neprestanú proti vám bojovať, kým vás neodvrátia od náboženstva vášho, ak budú toho schopní. Pre tých z vás, kto od náboženstva svojho odpadnú a ako neveriaci zomrú, márne bude ich konanie na tomto aj onom svete - tí ohňa obyvateľmi sa stanú a nesmrteľní v ňom budú.

38: 3 Koľko pokolení pred nimi sme už zahubili! Volali síce o pomoc, však nezostal im čas na únik.

+

+

     Poznámka: ak by mi chcel niekto napísať, použite e-mail adresu: vilcek . jan @ gmail . com – bez medzier, pochopiteľne. (A potenciálnemu darcovi, ktorý na to má a nielen chce, ale azda aj uskutoční: ak môžeš darovať na lieky+liečbu: iban code SK3711000000008019075586) (Stretávam =N= imitátorov kresťanskej lásky, tých pravých nefalšovaných je mizivo minimálne množstvo)

+

+

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Rodák z Martina: Byť gayom na Slovensku vyžaduje odvahu

Comming out bola v jeho živote nádherná chvíľa, tvrdí Peter Karpo Prince. Dnes je ženatý, s manželom žijú v Tel Avive a rozhodli sa pre dieťa.


Už ste čítali?