Jorge, dovoľ mi napísať ti »pár riadkov«

Autor: Ján Vilček | 22.9.2016 o 20:50 | Karma článku: 6,48 | Prečítané:  130x

Podľa toho, čo si všímam v ostatnom čase, vyvoláva to dojem, ako keby všetci nezávislí znalci islamu dostali zákaz činnosti, lebo ktosi kdesi rozhodol, že to skúsime »s nimi« podobrotky a ak bude najhoršie, aspoň budeme v tom...

     ...nebíčku o čosi skôr. Alebo je v tom rozhodnutie „ak nebudete naši, nech ste ich“? Tak či tak, ktosi tu neberie do úvahy objektívne fakty alebo poznatky.

     Čo je vlastne zač tá „totalitná ideológia islam“?

     Najprv si pripomeňme, že vo svete sme už zažili totalitné ideológie, ktoré spôsobili mnohopočetné zabitia, vraždy, obmedzenia, nešťastia, vojny, otroctvo a príbuzné negatívne sprievodné javy.

     Ktoré sú najznámejšie? Nacizmus, fašizmus, klérofašizmus, socializmus (chybne zamieňaný s komunizmom, ktorý na planéte Zem nikdy nejestvoval), islam. Čo je spoločným menovateľom totalitných ideológií? Totalitná ideológia chce ovládať všetkých vo všetkom vždy a všade, a to za použitia všetkých dostupných prostriedkov, bez ohľadu na jedinca. Islam ako jediný z menovaných totalitných ideológií má tú obzvláštnu záľudnosť, že sa skrýva za „vraj“ »náboženstvo«. Lenže, to je iba zástierka, čosi ako „pozlátko“ – pod jeho povrchom je zvrátenosť oveľa zákernejšia, než zvyšné menované totalitné ideológie.

     Totalitná ideológia islam, ktorú vymyslel samozvaný prorok „M“ (nie je to dokázané a ani sa to dokázať nedá – že islam z Koránu bol inšpirovaný diablom alias satanom, ktorý sa tak mstil Bohu aj ľuďom z vrcholu jeho pýchy aj vzdoru – navyše – nám ľuďom závidí možnosť spásy), sa dotýka aj náboženstva, kde je čo to o modlitbách, o obetiach, o modlitbách, o sviatkoch. Lenže: samozvaný prorok „M“ iba vybral časť od Židov (hebrejov) zo Starého zákona a časť od kresťanov siedmeho storočia z Nového zákona – to všetko zmiešal aj s prvkami starého perzského náboženstva, najmä hierarchickú štruktúru imámov a absolútny príkaz na totálne podrobenie sa jedinca Celku…

     Samotný vrah a pedofil „M.“ počas života mal zlé skúsenosti či zážitky tak so židmi ako aj s kresťanmi, a to v časoch, keď spolu s rodinou ešte ako nedospelý putoval s obchodne zameranou karavánou… (Trošku to pripomína Adolfa Hitlera, ktorý v prvej fáze jeho života nemal „dokonalé“ zážitky či skúsenosti so židmi a po získaní moci ich likvidoval vo veľkom).

     Vyznávači totalitnej ideológie islam dokážu brilantne zneužívať všeobecnú deklaráciu ľudských práv a občianskych slobôd, a to práve preto, že sa skrývajú za úzku časť svojej totalitnej ideológie islam – náboženskú časť. Kto už by mal intuitívne tušenie, že táto časť je len pre zmiatnutie protivníka?

     Ak by ste boli vy alebo ja, či ktokoľvek, vychovávaný od narodenia v tom ich blude, nečudovali by ste sa, že pred totalitnou ideológiou islam sa nedá ujsť. Prípady konvertitov sú pomerne zriedkavé – prečo? – hrozí im totiž usmrtenie, na čo pamätal vrah a pedofil „M.“ a vsunul to do Koránu – odpadlíkom patrí smrť.

     A teraz si aspoň modelovo predstavte na chvíľu, že by ste verili a praktizovali náboženstvo, za ktorým nie je skutočný boh, ale iba paródia na boha. Odkiaľ niekto môže brať istotu, že to tak je?

     Kto si dá tú námahu a prečíta si „Písmo sväté“ (Starý zákon + Nový zákon) a následne zvládne prečítať morbídny Korán – zbadá jeden veľký rozdiel. Čo požaduje boh od nich. V kľúčových veciach sa Biblia a Korán rozchádzajú ako keby išlo o vzdialené galaxie vo vesmíre. A potom aj – ovocie oboch je zásadne odlišné.

     Korán chce od mohamedána absolútne podriadenie sa, ako keby išlo o robota či otroka. Biblia prezrádza, že kresťan alebo žid sa má so slobodou rozhodovať pre Boha a v duchu jeho príkazov (odporúčaní) sa adekvátne správať k iným ľuďom. Korán odkazuje na život po smrti a Biblia prizvukuje, že už životom tu na Zemi ovplyvňujeme my sami, čo bude po smrti.

     Neoddiskutovateľný rozdiel je vo vzťahu k ženám. Mohamedáni považujú ženu za menej ako muža a hlas či svedectvo ženy pred súdom má polovičnú hodnotu. Biblia zdôrazňuje, že muž a žena sú rovnocenní a v manželstve sa dopĺňajú a tvoria sťaby jedného jediného človeka… Dôraz je na láske medzi mužom a ženou, nie na podriadení sa – samozrejme, je to oveľa ťažšie: uskutočňovať lásku verzus mať vopred úlohu panovať.

     Korán apeluje na mohamedánov, že ak zabil, tak na príkaz Alaha, v Biblii Boh dôrazne zakazuje vraždu či zabitie.

     Vyznávači totalitnej ideológie islam znevažujú, vysmievajú a nepovažujú za rovných všetkých ne-mohamedánov. Biblia nepriamo naznačuje, že Boh je tajomne prítomný v každom človeku – človek je chrámom ducha svätého, ak žije v súlade s božou vôľou. Mohamedáni obviňujú kresťanov s mnoho-božstva, čo je iba intelektuálne nepochopenie myšlienky trojjedinosti Jediného Boha. Áno, aj pre mnohých kresťanov je táto idea ťažko bez viery dokazovať či vysvetľovať – teológovia kresťanstva sa veľmi nevyznamenali.

     Čo je však najdôležitejšie – islam chce ovládať úplne všetky zložky života spoločnosti a zdôrazňuje absolútnu podriadenosť členov Celku, kým Biblia a kresťanstvo (aj národ Izraela) pracuje s konceptom vzťahu jedinec a Boh (zároveň aj vzťahu Boh a človek), ktorý sa dobrovoľne a slobodne rozhoduje pre Boha a ak žije v súlade s božou vôľou, jeho spolunažívanie v rodine aj v spoločnosti má vyššiu kvalitu (a naopak, ak odporuje Bohu, odzrkadľuje sa to aj na kvalite jeho spoločenského života.

     Nezabudnuteľný citát z biblie prezrádza, že „kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som aj ja“ – ALE – v mohamedánskom spoločenstve ako keby nikto nemal svoju individualitu a význam, pretože všetci a všetko sa musí podriadiť Alahovi a čo by mu odporovalo, zaslúži si smrť. Biblia prezrádza, že hriech (odpor voči Bohu) spôsobuje odcudzenie sa a vzdialenie sa od Boha – a to samo je už súčasťou trestu, pretože nebyť pri Bohu – už to je peklo. Korán dáva prísľuby, že ak urobíš to a to a tamto, budeš mať odmenu po smrti, čo navodzuje bludnú domnienku, že prvoradou je zásluhovosť, ktorá dovedie k posmrtnej odmene (niečo za niečo). Akoby sa dalo „nebo“ odrobiť, zaslúžiť, vyslúžiť, získať, čo je nonsens.

     Rozdiel Koránu a Biblie – okrem iného – je aj v spôsobe napísania. Korán našepkával diabol samozvanému pseudo-prorokovi (vrah, pedofil, zlodej, zotročovateľ) „M.“ a text je pomerne komplikovaný, často zmätočný. Sám pisateľ Koránu tvrdí, že Korán napísal sám Alah, čo je ďalší nonsens, lebo niet dokázateľnosti a vynucuje si veriť bez kritiky rozumu. Biblia sa netají, že bola síce inšpirovaná Bohom, ale vznikala postupne v priebehu dejín a použitý jazyk závisel od rôznych osôb – lenže vzájomne sa »duch litery« dopĺňa, proroctvá sa uskutočňovali a nejestvovali principiálne rozpory. Čiže – ak Boh niečo zjavil v jednej dobe, neodporovalo to inej dobe, ba ani času babylonského zajatia, ani v časoch Rímskej ríše. Prirátajme si k tomu „zázraky“, ktorých boli prítomní minimálne dvaja traja ľudia, často aj desiatky alebo stovky svedkov. Korán sa sústavne odkazuje sám na seba a straší možným aj nemožným (prvok násilia, bu-bu-bu, ktoré však realizujú bez milosti). Ale najväčšie nebezpečenstvo islamu je polovojenská štruktúra od imáma až po posledného obyvateľa územia a systém totality, kde dohliadajú všetci na všetkých a všade – kde nemáš šancu ujsť alebo sa schovať. Tresty vykonávajú samotní mohamedáni. Kresťanský Boh je schopný trestať svojich vinníkov aj sám, nepotrebuje na to prostredníkov a polovojenský šarija-systém. V priebehu histórie sme mali aj vo svete kresťanstva doby temna, kedy si uzurpovali moc vrcholní predstavitelia cirkví – lenže – bolo to ich slobodné uzurpovanie si moci a vykonávanie násilia či rozporné veci s božou vôľou a nikdy to nebolo v súlade so zjavením Boha v biblii... Kresťanstvo sa dokázalo spamätať a uznať dejinné pochybenia.

     Dôkladným rozborom textov Koránu bolo zistené, že len 26 % je „mierových“ vo význame neexistencie vyhrážok či strašenia alebo násilia verzus 74 % výzvy k boju alebo trestaniu alebo nariadenia a zákazy – z toho 51 % je výhradne negativita voči ne-mohamedánom, ktorý sú údajným najväčším nebezpečenstvom pre mohamedánov. Z tohto uhlu nazerania sa o „náboženstve mieru“ nedá hovoriť ani náhodou. Potom sa stáva, že džihádistický terorista aj pasívny a lenivý mohamedán sa hrdo hlásia k jednému a tomu istému. Kým nie je donútený k činu vraždy, ktorú vraj urobí Alah jeho rukami (ponuka nemať problém so svedomím – ak to robí Alah! Veď bude mať raj so 72 pannami a potokmi lahodných nápojov a podobne), tak nikto z nich nevie, ako by obstál. Biblia si vystačuje s Desatorom a každý vie, ak ide vraždiť, robí tak na svoju vlastnú zodpovednosť. Podobne krádež, nevera, závisť, lakomstvo, pýcha, závisť, obžerstvo a tak ďalej (všetky druhy či formy hriechu sú v rozpore s vôľou Boha)… So slobodou je spojená aj zodpovednosť. Korán sníma bremeno slobodného rozhodnutia a odkazuje na Alaha – svedomie nula bodov. Niet sa čo čudovať, keď mohamedán zoberie kamión, mačetu, bombu, nôž a podobne – prečo to s terorizmom majú také ľahké?! A novodobí páni politici budú balamutiť obyvateľov Európy, že to sú iba šialení jedinci (osamelí vlci) a za to nemôžeme obviňovať totalitnú ideológiu islam. Demagógia v službách propagandy.

     Diabol vedel veľmi dobre, prečo sa obracia na samozvaného proroka.

     Biblia jednoznačne prezrádza, že dokonca ani archanjeli nemajú istotu, či odolajú hriechu pred tvárou Boha. Preto aj bežný kresťan či žid chápu omnoho ľahšie, čo je to pokora (a nie „absolútna podrobenosť“ ako je tomu v Koráne).

     Korán aj islam súvisia so súrami (prorokov život) a hadísmi (činy alebo výroky „M“). 14 % sú Alahove slová a 86 % pramenia od „M“. Biblia netají, že ju písali rôzni autori, ale v pozadí je idea „Boh je len jeden a nebudeš mať iných bohov ani nič, čomu by si sa klaňal“… Značná časť Koránu sa venuje kafírom čiže neveriacim (myslí sa tým akíkoľvek iní než mohamedáni, takže mohamedáni považujú za neveriacich aj kresťanov, židov, budhistov a podobne, hoci nie sú ateistami). Takmer všetko je to v negatívnom kontexte. Biblia, najmä „Nový zákon“, je zameraná na povznesenie človeka, na zdokonaľovanie, boj s hriechom, v prvom rade k láske k Bohu a zároveň adekvátne k blížnym.

     Korán a islam stojí na džiháde ako spôsobe šírenia a upevňovania totalitnej ideológie islam. Jedinec nie je prvoradý.

     Najväčšia „bomba“ je však v dvojakosti etiky mohamedánov. Všetci ľudia sveta považujú ľudstvo za jednu jedinú spoločnú množinu – len mohamedáni sa inak správajú k mohamedánom a inak k ne-mohamedánom (tých nazývajú v Koráne „kafíri“). Sú vyzývaní a aj učení k tomu, aby svojich mohamedánov neklamali, nepodvádzali, nepoškodzovali, ale pri ne-mohamedánoch môžu – tam dokonca apel Koránu je: likvidovať ne-moslimov (kafírov).

     V aktuálnej súčasnosti môžeme vidieť, že sa neznalí veci nechajú mohamedánmi klamať – slniečkári, pseudo-humanisti, (ziskoví) „neziskovkári“, povrchní politici (alebo socialisticko-marxisti a podobne) si doslova namýšľajú, že totalitná ideológia islam je údajne „náboženstvom mieru“ a nedochádza im, že taká islamská taktika aj stratégia je volená iba dovtedy, kým totalitná ideológia islam nemá početnú prevahu v tej-ktorej spoločnosti (štáte) – potom už strhne zo seba pozlátko a prechádza k otvorenej totalite.

     Pojem džihád znamená úsilie v mene (nereálneho) Alaha (ktorý nie je bohom, ale démonickou bytosťou, ktorá slúži peklám) o nastolenie jeho nadvlády nad svetom. Odhadom 31 % celého textu Koránu sa venuje džihádu. Boj sa môže konať aj proti mohamedánom, ktorí sú odpadlíkmi, prípadne, ak vysoká náboženská vrchnosť označí niekoho za nedostatočného mohamedána, že nerobí všetko, čo je vyžadované od mohamedánov. (Pár utečencov za ostatných 25 rokov boli tejto kategórie a ak by neutiekli, stálo by ich to život – o tom sa však nehovorí v médiách tak často).

     Džihád (ktorého autorom je diabol, ktorý našepkal Korán) sa osvedčil samozvanému prorokovi „M.“ – najprv mal iba 150 stúpencov v Mekke, ale po úspechu v Medine sa stal tento diablov samozvaný pseudo-prorok „M.“ politickým vodcom a bojovníkom s tisíckami nasledovníkov. Na konci jeho zvráteného amorálneho života takmer celý „Arabský polostrov“ skončil pod krutou nadvládou totalitnej ideológie islam. Diabol vedel veľmi dobre, prečo využil Mohameda – po sto rokoch mohamedáni už ovládali Blízky východ, sever Afriky, Pyrenejský polostrov, oblasť Pakistanu aj Afganistanu.

     Totalitná ideológia islam využíva šaríju ako jeden z najdôležitejších nástrojov na presadzovanie totalitnej ideológie – doslova by nebolo islamu, ak by nebola šaríja. Šaríja vyplýva zase z Koránu, súr a hadísov. Ak si niekto namýšľa, že ide o obdobu rímskeho práva a šaríja je akýmsi kódexom práv, je na omyle. Šaríja sa odvoláva na vôľu Alaha a (samozvaného) proroka Mohameda, to sú ich zdroje pravdy. Ak si uvedomíme, že Alah je nezlučiteľný s atribútmi skutočného Boha a „proroctvo“ Mohameda sa opiera iba o seba samého, hneď by nám malo varovne signalizovať, že tu máme do činenia s morbídnym a nebezpečným „kolosom“. Obdivuhodným prvkom šaríje máme v cieľovej skupine, na ktorú platí – nie iba na samotných mohamedánov, ale aj na ne-mohamedánov.

     Uplatnenie práva šaríja nie je otázkou náboženstva, ako sa nám snažia nahovoriť, ale je to politický akt totalitnej ideológie islam – chcú na zvyšku obyvateľstva realizovať svoje spoločenské nariadenia a obmedzenia. V tomto sú si všetky totalitné ideológie sveta podobné takmer na chlp. Chcú ovládať úplne všetkých vo všetkom všade a vždy a nedajú si pokoja, kým to nedosiahnu.

     Čo robí takzvaná „západná“ spoločnosť (euro-atlantická civilizácia)?

     Sama sa dobrovoľne podriaďuje právu šaríja, a to tým, že „západná“ spoločnosť cenzuruje prejavy kritiky voči totalitnej ideológii islam. A jeden z pilierov je sloboda prejavu – lenže my zo strachu praktizujeme „politickú korektnosť“, aby sme sa nedostali do konfliktu. V tomto bode by som rád dodal – minulý rok prepadli vražední džihádisti islamu redakciu Charlie Hebdo. Áno, humoristi tejto redakcie používali všetky formy aj taktiky humoru – a okrem iného – radi preháňali aj sarkazmus, čo je prejavom znevažovania. Ale! Kto si dal tú námahu a použil ľudský rozum, musel prísť na veľmi dôležitý poznatok – nič, čo je trvácne, čo má podstatnú cenu vo veciach „posvätných“ alebo „celočlovečenských“ – nikdy nepadlo len použitím humoru, vážnosť alebo sila Boha, takisto aj náboženstva či človeka nepadajú kvôli humoru. Naopak, ak niekto humoristicky „vysmieval“ Boha, náboženstvo, človeka – iba dokázal, že veľkosť Boha, veľkosť vzťahu k Bohu alebo náboženstvo, ak malo či má cenu, humorom nikdy nestratilo na cene. A opýtajme sa sami seba – aký by to bol Boh alebo náboženstvo alebo človek, ktorý by prestal mať cenu len pre použitie humoru?

     Aj v tom je rozdiel medzi euro-atlantickou civilizáciou a svetom islamu: naše základy majú pevnejšie piliere. Ak si ich my sami slobodne zrúcame, kam to povedie?

     Ja si s obľubou môžem pozrieť karikatúry z dielne Charlie Hebdo – a následne sa pokorne skloním pred absolútnym Bohom, prípadne si podebatujem s akýmkoľvek človekom, ak je ochotný komunikovať a nemá zároveň násilnícke či nenávistné úmysly, prejavy.

     A nehodno zabúdať, že takzvané právo šaríja vylučuje rovnosť muža a ženy v spoločnosti, čo je v príkrom rozpore s „Deklaráciou ľudských práv a občianskych slobôd“. Takisto slobodu vyznania islam neumožňuje – právo na existenciu má pre nich len islam alebo nič.

     Na otázku, či je islam náboženstvom mieru – je ľahká odpoveď. V jednej časti Koránu je veta: „Niet žiadneho donucovania k náboženstvu.“ A na inom mieste: „Keď niekto odpadne od islamu, jeho trestom je smrť.“ Ak vieme, že v posvätnej knihe platí alebo všetko alebo nič, tak odpoveď je jasná – mier a usmrcovanie nejde dokopy.

     Totalitná ideológia islam je nebezpečnejšia ako nacizmus, fašizmus, klérofašizmus, socializmus (ako prvá fáza budovania komunizmu) – aj preto, že je skrývaná za „náboženstvo“ a je založená na klamstve od A po Z. Kto si dal tú námahu a prečítal si Korán, nemôže prísť k inému záveru.

+

+

+

     Don't worry, be happy!

+

+

+

     BONUS – mimo článok

     „Našťastie, nie som medzinárodný právnik. Preto je pre mňa terorista každý, kto úmyselne zabíja nevinných civilistov. To je všetko. Je to jednoduché, milý Watson," povedal Zeman v angličtine.

+

+

     Mk 7, 14-23:

     14Nato znovu povolal k sebe zástup a hovoril: Čujte ma všetci a rozumejte! 15Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 16[Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje.] 17Keď potom odišiel od zástupu do domu, spýtali sa Ho učeníci: Čo je to za podobenstvo? 18Povedal im: Či aj vy ste takí nerozumní? Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť človeka, čo zvonku vchádza do neho? 19Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý. 20Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. 21Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 22cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. 23Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.

+

+

     Niekoľko dôležitých citátov z Koránu proti „neveriacim“ (t.j. proti ne-mohamedánom):

8:17 Nie ste to vy, kto ich zabili, ale Alah ich zabil; a nevrhal si ty, keď si vrhal, ale bol to Alah, kto vrhal, aby vyskúšal veriacich skúškou dobrou, od Neho prichádzajúcou, veď Alah počujúci je, vševedúci!

2: 191 Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete, a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vás vyhnali, veď zvádzanie od viery je horšie ako zabitie. Avšak nebojujte s nimi blízko Mešity posvätnej, kým oni s vami tu nezačnú bojovať. Ak však vás tam napadnú, zabite ich - taká je odmena neveriacich!
9: 5 A až uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajajte ich, strážte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy! Ak sa však kajúcne obrátia, budú dodržiavať modlitbu a dávať almužnu, nechajte ich ísť cestou ich, veď Alah je veru odpúšťajúci, súcitný.

8:39 Bojujte teda proti nim, aby už nebolo pokušenia k odpadlíctvu a aby všetko náboženstvo bolo len Alahovo. Ak však prestanú, potom Alah jasne vidí všetko, čo robia.

5:73 A sú veru neveriaci tí, ktorí vyhlasujú: „boh je tretí z trojice" - zatiaľ čo nie je božstva okrem Alaha jediného. A ak s tým neprestanú, čo hovoria, veru sa dotkne tých, ktorí z nich sú neveriaci, trest bolestný!

2: 217 Dopytujú sa ťa na posvätný mesiac a na bojovanie v jeho priebehu. Povedz: „Bojovať v ňom je hriech ťažký, avšak odvracať od chodníka Alahovho, neveriť v Neho a v Mešitu posvätnú a vyháňať obyvateľov ich z nej je ešte ťažší hriech pred Alahom; zvádzať od viery je horšie ako zabíjať. Neveriaci neprestanú proti vám bojovať, kým vás neodvrátia od náboženstva vášho, ak budú toho schopní. Pre tých z vás, kto od náboženstva svojho odpadnú a ako neveriaci zomrú, márne bude ich konanie na tomto aj onom svete - tí ohňa obyvateľmi sa stanú a nesmrteľní v ňom budú.

38: 3 Koľko pokolení pred nimi sme už zahubili! Volali síce o pomoc, však nezostal im čas na únik.

+

+

     Poznámka: ak by mi chcel niekto napísať, použite e-mail adresu: vilcek . jan @ gmail . com – bez medzier, pochopiteľne. (A potenciálnemu darcovi, ktorý na to má a nielen chce, ale azda aj uskutoční: ak môžeš darovať na lieky+liečbu: iban code SK3711000000008019075586) (Stretávam =N= imitátorov kresťanskej lásky, tých pravých nefalšovaných je mizivo minimálne množstvo)

+

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Kritické myslenie sem, kritické myslenie tam. Je to módne. Čítanie ale nikoho nespasí

K vysokej miere nedôvery k istým informáciám sa nedopracujeme odmietaním zdanlivej iracionality, ale skôr v dialógu s ňou.

DOMOV

Matka Natálie z centra Čistý deň podala na Tomáša trestné oznámenie

Tomáš povedal, že ju ho donútili podať.


Už ste čítali?