Dankov nenápadný „hriech“ proti Duchu svätému

Autor: Ján Vilček | 7.7.2018 o 9:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  120x

(Boj proti bludom nikdy nekončí 12.) Predseda NR SR JUDr. Andrej Danko (SNS) si včera prevzal anti-cenu „Homofób roka“ za výrok: „Ak sa niekto na základe sexuálnej orientácie vzdá práva reprodukcie, vzdal sa, čo mu príroda a Boh

     ...„Ak sa niekto na základe sexuálnej orientácie vzdá práva reprodukcie, vzdal sa, čo mu príroda a Boh dali, pretože ak sa niekto rozhodne pre homosexuálny zväzok, tak nemôže mať právo vychovávať deti.“ (Danko)

.

     Organizátori udeľovania anti-ceny „Homofób roka“ odovzdali Andrejovi Dankovi inkriminovaný „diplom“ a príručku pre stredoškolákov, v ktorej (podľa ich slov) nájde odpovede na najčastejšie mystifikácie o LGBT ľuďoch ((mystifikácia = úmyselné klamanie alebo oklamanie nepravdivou správou, zahmlievanie reality, nepravdivá správa, zdanlivo pravdivé dielo)). Potešilo ich, že predseda NR SR JUDr. Andrej Danko ich prijal. Za 6 rokov vyhlasovania anti-ceny „Homofób roka“ bol prvý, ktorý si cenu prevzal. V ankete jeho výrok získal 39 percent z 10-tisíc hlasujúcich.

     JUDr. Andrej Danko povedal: „Zástupcovia, ktorí mi odovzdávali cenu, sú presvedčení, že s homosexualitou sa človek rodí. Ja prijímam ich postoj, ale ako právnik a politik musím vnímať aj iné názory," povedal Andrej Danko novinárom po viac ako hodinovom stretnutí s organizátormi ankety „Homofób roka“.

     Už koncom šesťdesiatych rokov sa dopracovali vedci a lekári (medicína) vďaka novým technickým aj technologickým výdobytkom k dôkladnejším zisteniam – genetici, biológovia, sexuológovia – tí všetci krok za krokom poodhalili, že počas gravidity približne na prelome štvrtého a piateho mesiaca sa môže udiať nezvratná zmena vo vývoji mozgu a orgánov, ktoré sú určené pre budúce hormonálne dianie v neskoršom vývoji človeka. Tá zmena je iba u malého percenta populácie, ale nie je slobodne ovplyvniteľná jedincom, u ktorého sa vyskytne...

     Pokiaľ sa dobre pamätám, už biblia vznešene oslavuje Boha za to, že už v lone matky „tvorí“ budúceho človeka... A ak by niekto bol zarytý materialista či ateista, pokojne môže uznávať silu prírody či spomínať svoj odkaz na Darwina.

     Katechizmus katolíckej cirkvi uvádza 6 hriechov proti Duchu svätému (Duch svätý ako tretia božská osoba, ale vlastne súčasť jediného Boha – poetické synonymum môže byť aj v podobe „Boh Láska“ – ale ako Boh je zároveň žriedlom pravdy):

Hriechy proti Duchu Svätému

Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo

Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si

Odporovať poznanej zjavenej pravde

Závidieť blížnemu Božiu milosť

Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu

Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti

     ((Odporovať = 1. prejavovať odpor použitím fyzickej sily alebo rečou. „Klásť odpor“ alebo „stavať sa na odpor“. „Vzpierať sa“ (napríklad „vzpieral sa násilím“, „vzpierať sa proti argumentom“). „Pätiť sa“. „Stavať sa na zadné“. „Zdráhať sa“ (váhavo odporovať, zdráhať sa nastúpiť do služby a podobne). „Brániť sa“ (odporovaním si chrániť holý život alebo svoju bezpečnosť alebo svoj postoj). „Vzdorovať“ (prejavovať vzdor). „Odolávať“ (prejavovaním odporu zostávať nepremožený, odolávať pokušeniu, odolávať presile, odolávať chorobe). „Protirečiť“. „Byť proti“. „Stavať sa proti (niečomu)“. „Protestovať“. „Namietať“. „Oponovať“ (prejavovať odpor rečou, protirečiť mienke druhého človeka, byť alebo stavať sa proti návrhu). 2. Byť v rozpore.))

    Vyššie spomenutí vedci, ktorí dlhé roky robili výskum a prehlbovanie ľudského poznania, sú vždy nútení robiť pokusy, ktoré sú podmienkou uznania nových objektívnych faktov (poznatkov, právd). Tie pokusy sú opakovateľné, takže – ak by šlo o omyl, o nejakú formu chyby, už by dávno došlo k oprave a prípadní odporcovia by to využili ihneď (kričali by do sveta, že sexuálna orientácia sa neurčuje už v lone matky – no kde niet opory, ani kričať nehodno). Lenže v tejto oblasti je to výskum aj potvrdzovanie objektívnej pravdy už viac ako tridsať rokov, a nie tri či päť. Pri nových liekoch trvá minimálne 4 až 6 rokov, kým štát povolí všeobecné užívanie v sieti lekární (to aby neprišlo k ohrozeniu životov pacientov).

     Slovné spojenie „odporovať poznanej zjavenej pravde“ odkazuje na náboženské veci, lenže Boh ako ZDROJ pravdy jednoducho nemôže a ani nechce rešpektovať akékoľvek prznenie „poznanej pravdy“, hoci by nešlo o cirkevné alebo náboženské veci.

     Čo však politici?

     Ak sa im čokoľvek nehodí do ich zámerov, tak radi hľadajú cesty, ako sa nepríjemným pravdám vyhnúť. Čo povedal JUDr. Danko (výrok je už spomenutý vyššie)? „Ja prijímam ich postoj, ale ako právnik a politik musím vnímať aj iné názory“...

     Objektívna pravda, že k zmene sexuálnej orientácie dochádza už na prelome štvrtého a piateho mesiaca gravidity – sa predsedovi parlamentu nehodí a nazýva to „iné názory“ – to akoby samotná pravda tohto sveta v jeho fyzicko-medicínskej podobe mala závisieť od výšky percent zúčastnených hlasujúcich CELKU. Lenže to, čo sa odohráva v tele matky pri gravidite, to predsa nezávisí od politickej príslušnosti, ba ani od vôle väčšiny.

     Samozrejme, že nežijem odtrhnutý od „našej“ reality, chápem pána Danka – iba využíva to, čo už využívalo nespočítateľné množstvo iných ľudí – od farizejov a zákonníkov až po súčasných politikov. Spochybňovať objektívnu pravdu všetkými dostupnými prostriedkami.

     A pritom „pes je zakopaný“ v úplne inom fígli!

     Tak pán Danko, ako aj jemu podobní – iba nepochopili, čo sám Boh najrôznejším spôsobom odkazoval ľudstvu: rozhodujúci je „imperatív lásky“. Môžeš byť heterosexuálom, navonok žiť sporiadaným životom, že ťa nikto nijako nenapadne či neohrozí – a predsa si odporným pre Boha, lebo je to iba „imitovanie“ a vo vnútri je alebo prázdnota, prípadne zlo v rôznych podobách...

     Takže je „problém“ iba v tom, že ktosi sa hrá na dokonalého, ale je iba politikom, ktorý sa chce páčiť všetkým – „hriech“ zostane hriechom, pokiaľ sa akceptuje ako „normálny“...

     Pán JUDr. Danko sa bude hrať na dokonalého aj dnes aj zajtra a aj pozajtra.

 

+

+

+

     Koniec článku

+

     Don't worry, be happy!

+

+

+

 

     BONUS –mimo článok (čiže čosi navyše, prídavok)

 

+

     Lk 18, 1-8:: Podobenstvo o sudcovi a vdove. – 1 Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: 2 „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál aj ľudí sa nehanbil. 3 Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: »Obráň ma pred mojím protivníkom.« 4 Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: »Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, 5 obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.«“ 6 A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! 7 A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom aj nocou, a bude k nim nevšímavý? 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na Zemi, keď príde?“

+

     Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Gal 5, 22-23

     Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Gal 5, 25

+

 

     REPETE: Čiarka sa musí písať pred spojeniami – a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom:

     Slavomíra sa vôbec nečesala, a predsa bola sympatická v očiach Roberta. Chodili sme denne poctivo so synom na tie tréningy, a predsa sa nestal profesionálnym športovcom miestneho klubu.

     Pricestovalo ich jedenásť, a to ich malo byť najmenej dvadsaťdva. Jozef Gergeliak odmietol pomôcť, a to napriek svojmu slobodnému sľubu vo veľmi vážnej veci, ktorý dal pred Bohom pri plnom vedomí.

     Vždy sme boli originálni, a tak sme zrealizovali väčšinu z nášho plánu. Športovci nášho krajského mesta boli leniví, a tak sme prestali chodiť na futbalové zápasy.

     Naložili nám veľa povinností, a teda sme nikdy nestíhali zábavu v miestnom kine.

     Pribehli sme do cieľa v predstihu, a preto pokorne čakáme na ostatných bežcov. Emeritný arcibiskup Svätopluk z Trnavy dobrovoľne spolupracoval s ŠtB, a preto jeho tvrdenie o „nevinnosti“ nikdy neobstojí. Cieľom Fica bol Fico, a preto nikdy neprišiel o veľa.

     POZOR: Čiarka sa musí písať pred spojeniami – a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom (občas na to zabúdame, ak sa dá, majme to niekde takzvane po ruke, ak by nám pamäť vypadla)…

+

     Pravdu nemožno zdiskreditovať. Pravda je pravdou. Pravdu nemožno dokázať ani vyvrátiť. Pravda jednoducho je.

+

     Všetko, čo sa týka druhých, môžete robiť iba s ich súhlasom. (N. D. WALSCH: Rozhovory s bohom)

+

     George Orwell: „Čím viac sa spoločnosť vzďaľuje od pravdy, tým viac nenávidí tých, ktorí ju hovoria“.

+

     „Pravda, povedaná so zlým úmyslom, je občas podlejšia, než všetky klamstvá, ktoré je možné vymyslieť.“ (William Blake)

 

+

 

     Moc pochádza z vnútornej sily. Vnútorná sila nepochádza z hrubej moci.

     Moc bez vnútornej sily je ilúzia. Vnútorná sila bez jednoty je lož.

     Vy ľudia si namýšľate, že vnútorná sila pochádza z individuality a oddelenosti, ale tak tomu nie je. A pritom táto lož je príčinou vojen a aj triedneho boja, ktorý následne vedie k vojnám. Táto lož je príčinou nepriateľstva medzi rasami, príčinou mocenských bojov, ktoré vedú k nepriateľstvu.

     Vyzývam všetkých ľudí – Poznajte pravdu a pravda vás oslobodí!

     Vo vesmíre nie je nič oddelené od ničoho, dokonca ani od Boha nie je oddelený človek, ani od druhých ľudí nie je oddelený človek – túto pravdu opakujme znova a znova.

     Správajte sa tak, ako by ste neboli od nikoho a od ničoho oddelení a zachránite celý svet. Pochopte, že zmyslom života je spolupráca, a nie ovládanie.“ (N. D. WALSCH: Rozhovory s bohom)

 

+

     Poznámka: ak by mi chcel niekto napísať, použite e-mail adresu: vilcek . jan @ gmail . com – bez medzier, pochopiteľne. (dar na lieky+liečbu: iban code SK3711000000008019075586)

+

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.


Už ste čítali?